1. Generelt 
Når du besøger vores hjemmeside indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. Dette gør vi for at forbedre brugeroplevelsen for dig samt for at give dig den bedste service som muligt.
Nedenfor kan du læse dybdegående om vores brug af cookies, hvordan vi behandler de indsamlede information, hvem der har adgang til oplysningerne samt hvem du skal kontakte, såfremt du ønsker at få indsigt i disse indsamlede oplysninger.

2. Brug af personoplysninger
Når der indsamles personoplysninger afgives disse aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil. Samtidig indsamles aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Personoplysningerne bruges til at kunne gennemføre den service som vi tilbyder dig. Yderligere anvendes personoplysningerne til at få større og mere detaljeret kendskab til dig og øvrige besøgende, så vi herigennem kan tilpasse vores service efter dig og øvrige besøgendes behov.  

Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores services, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

2.1. Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig, bedes du rette henvendelse til Kundeservice via email eller kontaktformularen på hjemmesiden.
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

2.2 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Derfor gemmer vi dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.